СЕРДИКА ЦЕНТЪР - СОФИЯ

Възложител :

“Уинлайн България ” ООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2010 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци