Министерски съвет на Република България

Възложител :

"Монолит 3" ООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2009 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци