Административна сграда на НС на Република България

Възложител :

Народно Събрание на Република България

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2005 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци