Българско национално радио

Възложител :

Българско национално радио

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2005 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци