Централна гара - София

Възложител :

Софинвест

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2003 г.

Системи против лед и сняг