Бизнес парк София

Възложител :

"Линднер България" ЕООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2007 г.

Системи против лед и сняг за рампи