Пречиствателна станция - Бистрица

Възложител :

"ЕИС - Строителна компания" EООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2012 г.

Радиални утаители