Joy Station

Възложител :

"Европа ВН" ЕООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2015 г.

Отопление на площадки и стъпала