Завод за преработка на отпадъци

Възложител :

"Пайп Систем" АД

Местоположение :

с. гара Яна

Година на завършване :

2015 г.

Отопление на тръби