сграда FESTO

Възложител :

"Микс Констръкшън" ООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2015 г.

Отопление на площадка