MALL Галерия Варна

Възложител :

"Силтек Инженеринг" ЕООД

Местоположение :

гр. Варна

Година на завършване :

2010 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци